«аключна прес-конференц≥€ „»ћ Ѕ”Ћ» Ќјѕќ¬Ќ≈Ќ≤ ќƒ»Ќјƒ÷я“№ ћ≤—я÷≤¬ ѕ–ќ≈ “” « ¬»ѓ«Ќќѓ ѕ—»’ќЋќ√≤„Ќќѓ, Ћќ√ќѕ≈ƒ»„Ќќѓ, ѕ–ј¬ќ¬ќѓ ƒќѕќћќ√» ”„ј—Ќ» јћ ј“ќ, ѓ’ —≤ћ᾽яћ, ¬Ќ”“–≤ЎЌ№ќ ѕ≈–≈ћ≤ў≈Ќ»ћ ќ—ќЅјћ “ј —≤Ћ№—№ ќћ” Ќј—≈Ћ≈ЌЌё Ћ≈Ѕ≈ƒ»Ќ—№ ќ√ќ –ј…ќЌ”, ƒ≤«ЌјЋ»—я Ќј «ј—≤ƒ

5 серпн€ у —умському прес-клуб≥ п≥дсумували проект  ќќ√ «”св≥домлений виб≥р народу», що був п≥дтриманий ‘ондом спри€нн€ демократ≥њ ѕосольства јмерики в ”крањн≥.

 

ѕроект розпочавс€ ≥з презентац≥њ дл€ «ћ≤ тут, у прес-клуб≥, 15 жовтн€ минулого року, –  нагадала кер≥вник проекту, голова –ади ќќ√ «”св≥домлений виб≥р народу» —в≥тлана ƒрон≥к.  ¬≥н передбачав 18 заход≥в, €к≥ усп≥шно виконан≥. ѕередус≥м це 14 вињзд≥в обласних спец≥ал≥ст≥в у села  урган, ћихайл≥вка, „ервлене, ѕристайлове, ѕ≥допригори, ѕавленки, Ѕишк≥нь, ¬орожба, Ѕудилка, Ѕоровенька,  атерин≥вка, √ринцеве, ¬еликий ¬истороп ≥ ћалий ¬истороп. ¬≥дбулис€ два «круглих столи» за темами «ѕравов≥ потреби та шл€хи њх вир≥шенн€ дл€ зв≥льнених учасник≥в ј“ќ  ≥ њх с≥мей, родин вимушених переселенц≥в  у с≥льську м≥сцев≥сть та кор≥нного населенн€» та «ѕсихолог≥чн≥ ≥ логопедичн≥ потреби та шл€хи  њх вир≥шенн€ дл€ учасник≥в ј“ќ ≥ њх с≥мей, родин вимушених переселенц≥в у с≥льську м≥сцев≥сть та кор≥нного населенн€».

 

—пец≥ал≥сти надали психолог≥чну, логопедичну, правову допомогу 551особ≥ (за проектом передбачалос€ 420), серед €ких дорослих 305 (в т. ч.  12 демоб≥л≥зованих учасник≥в ј“ќ, 16 член≥в  њх с≥мей, 6 родин переселенц≥в). «окрема юрист проконсультував 202 особи; логопед обстежив, надав допомогу та п≥дготував консультац≥йн≥ висновки щодо 216 д≥тей (48% школ€р≥в та 52% дошк≥льн€т); психолог – щодо 246 ос≥б (дорослих ≥ д≥тей).  онсультац≥йн≥ висновки логопеда ≥ психолога передан≥ в Ћебединську центральну районну л≥карню,   коп≥њ – до с≥льських амбулатор≥й ≥ ‘јѕ  дл€ подальшого наданн€ медичноњ  допомоги.

 

ўодо правових проблем, то – з узагальненн€ –  вони стосувалис€  с≥мейного,   спадкового,    трудового, земельного, крим≥нального права, соц≥ального забезпеченн€. «верненн€ в основному задовольн€лис€ п≥д час першого в≥зиту; проте низку њх рекомендовано передати до ÷ентру вторинноњ правовоњ допомоги.

 

«устр≥ч≥ на «круглих столах» п≥дтвердили актуальн≥сть вињзноњ допомоги фах≥вц≥в. јдже с≥льське населенн€ обд≥лене увагою висококвал≥ф≥кованих обласних спец≥ал≥ст≥в. ќкр≥м того, в≥йна додала потребу в допомоз≥ ¬ѕќ. Ќизку психолог≥чних проблем, €кими, на жаль, н≥хто не оп≥куЇтьс€, мають колишн≥ воњни ј“ќ. ¬еликою проблемою Ї те,  що в Ћебединськ≥й ÷–Ћ, ‘јѕах, с≥льських амбулатор≥€х взагал≥ в≥дсутн≥ дит€ч≥ логопед ≥ психолог.  ¬≥дтак с≥льськ≥ д≥ти таку допомогу можуть  отримати лише в обласному центр≥. ƒо фах≥вц≥в проекту ≥ зверталис€ в основному малозабезпечен≥ люди, ф≥нансово  неспроможн≥  вињхати за меж≥ села.

 

ѕ≥дсумки обстеженн€ д≥тей логопедом ви€вилис€ невт≥шними, – розпов≥ла логопед обласноњ дит€чоњ л≥карн≥ ќлена „умакова.  ¬они засв≥дчили, що т≥льки 18% обстежених д≥тей не мають мовленнЇвих вад; 6,4% – з ф≥з≥олог≥чною недомовн≥стю. ÷е д≥ти в≥ком до 4 рок≥в, €к≥ потребують додаткового обстеженн€ й п≥сл€ 4 рок≥в. 51% д≥тей маЇ порушенн€ звуковимови; половина з них навчаютьс€ в школ≥. ƒе€к≥ д≥ти приходили з≥ шк≥льних зан€ть самост≥йно ≥ просили допомоги, усв≥домлюючи дефекти свого мовленн€.

 

ѕрикро, що д≥ти, у €ких ви€влене зањканн€ (12 ос≥б –  6,4% в≥д ус≥х обстежених), жодного разу не звертались за допомогою л≥кар≥в, не сто€ть на диспансерному обл≥ку, не проходили курс≥в л≥куванн€ ≥ нав≥ть не знають, куди њм звертатис€ за допомогою. „астина цих д≥тей мають невротичн≥ про€ви, а батьки тим часом не усв≥домлюють, що це невроз (логоневроз), воз€ть дитину до «бабусь», л≥кують перел€к. ќдна дитина (13 рок≥в) на сьогодн≥ пройшла курс л≥куванн€ у стац≥онар≥ обласноњ дит€чоњ л≥карн≥,   виписалас€ з  хорошим  результатом,  значним  покращенн€м.  Ѕатьки  повинн≥   розум≥ти:  чим  

 

 

 

 

 

 

ран≥ше вони звернутьс€ до спец≥ал≥ст≥в, тим б≥льше шанс≥в на усп≥х у л≥куванн≥.  Ќаприклад, при по€в≥ зањканн€ у дитини, зверненн€ у перш≥ м≥с€ц≥ майже завжди даЇ можлив≥сть л≥кв≥дувати проблему.

 

«агальний недорозвиток мовленн€ ви€влено у 14 д≥тей ( 8%). ÷ей дефект, част≥ше за все, Ї насл≥дком затримки псих≥чного розвитку, зниженн€ ≥нтелекту, вад слуху або педагог≥чноњ занедбаност≥. “ак≥ д≥ти потребують додаткових консультац≥й невролога, псих≥атра, сурдолога та досить тривалоњ корекц≥њ.

 

ѕри обстеженн≥ д≥тей раннього в≥ку ви€влено  10 ос≥б (5,3%)  ≥з затримкою мовного розвитку. ÷е д≥ти, €к≥ у в≥ц≥ трьох рок≥в не мають фразового мовленн€, мають малий активний словник, а деколи нав≥ть сп≥лкуютьс€  за допомогою окремих звукосполучень.

 

ўодо ≥нших дефект≥в мовленн€.  ≥лька  д≥тей, нав≥ть у шк≥льному в≥ц≥, мали орган≥чну дислал≥ю (розлад мови, €кий про€вл€Їтьс€ у порушенн≥ вимови звук≥в), причиною €коњ Ї коротка п≥д’€зична вуздечка. јле на консультац≥ю до ортодонта (стоматолога, €кий вивчаЇ етиолог≥ю, д≥агностику, методи проф≥лактики ≥ л≥куванн€ зубощелепних аномал≥й) ц≥ д≥ти були направлен≥ т≥льки п≥сл€  обстеженн€ фах≥вц€ми проекту.

 

«агалом додатков≥ консультац≥њ ≥нших спец≥ал≥ст≥в рекомендован≥ 51-≥й дитин≥, 22-ом д≥т€м ≥з т€жкими мовленнЇвими вадами рекомендоване л≥куванн€ в умовах стац≥онару. Ѕатькам наданий роздатковий логопедичний матер≥ал ≥з корекц≥њ розвитку дитини в домашн≥х умовах. 

 

Ќа думку учасник≥в проекту, вкрай важливим Ї створенн€ логопедичного  пункту в м. Ћебедин. Ѕуде в≥н при ÷–Ѕ, чи при органах осв≥ти, – менш важливо. √оловне, щоб було до кого звертатис€ за допомогою.

 

—воњми думками про сп≥впрацю в проект≥  ќќ√ «”св≥домлений виб≥р народу» та результатами сп≥льноњ роботи под≥лилис€ с≥льськ≥ голови ѕристайл≥вськоњ с≥льськоњ ради ќксана —натк≥на,  урган≥вськоњ с≥льськоњ ради ћикола ≤ванов, ≥нш≥ запрошен≥.

 

Ќа запитанн€ журнал≥ст≥в також в≥дпов≥ли психолог ¬алентина ƒейнега та юрист ќксана Ўлегель.

 

 ¬исв≥тленн€ переб≥гу заход≥в проекту в≥дбувалос€ на сайт≥ Ћебединськоњ райдержадм≥н≥страц≥њ www.lbd.sm.gov.ua . в рубриц≥ « онсультуванн€ з громадськ≥стю» та  на сайт≥   ќќ√ «”св≥домлений виб≥р народу» www.pravodlatebe.sumy.ua

ќставить отзыв:
»м€
E-mail
¬аш комментарий:
÷ифровой код защитный код
 од с картинки выше:
 
JerLype написал(a):
Cialis Para Diabeticos cialis Candian Rx
JessieDuero написал(a):
A Biological Masterpiece, But Subject to Many Ills
The human foot is a biological masterpiece. Its strong, flexible, and functional design enables it to do its job well and without complaintЧif you take care of it and don't take it for granted.
healthThe foot can be compared to a finely tuned race car, or a space shuttle, vehicles whose function dictates their design and structure. And like them, the human foot is complex, containing within its relatively small size 26 bones (the two feet contain a quarter of all the bones in the body), 33 joints, and a network of more than 100 tendons, muscles, and ligaments, to say nothing of blood vessels and nerves.
https://www.cialissansordonnancefr24.com/generique-du-cialis-5mg/
Terryavoic написал(a):
Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans.

If youre a new or old fan of the show there are Tours and museums you can go and see some of the locations and memorabilia of this classic show. The Doctor Who Tour of London will take you on over 15 locations from the show, some from th
Olegszex написал(a):
 ак и сто тыс€ч лет тому-назад, сейчас красива€ женска€ грудь прит€гивает к себе мужчин и считаетс€ старым красоты.

» в основе этой красоты лежит удивительно тонкий баланс между половыми гормонами в женском теле, который со временем разрушаетс€ и приводит к такой болезни как мастопати€.

Ћечение мастопатии нацелено на улучшение питани€ тканей груди, замедление протекани€ фиброзного процесса и профилактику формировани€ кист и узлов.

Ќачинают само лечение как можно раньше и комбинируют в нем кучу различных инструментов: фармакологических, гормональных и др. Ћекарством дл€ лечени€ мастопатии, который давно и успешно примен€етс€ в современной клинической практике, стал ћабюстен, подробно о нем рассказано в публикации фиброзную мастопатию лечить ћабюстен
Merlozraita написал(a):
—амые полезные гаджеты дл€ вашего авто

ƒаже если у вас не новый автомобиль, вы очень просто можете увеличить его функциональность, с применением интересных приборов, приобретЄнных в нашем онлайн-магазине tvmusic.in.ua в котором есть все дл€ автомобилей и не только!

¬ наше врем€, когда ƒ“ѕ на крупных дорогах нашей великой –одины становитьс€ все больше и больше, очень важной вещью в машине €вл€етс€ видео регистратор. Ёто техническое устройство, немного более полезное чем автомобильные антенны купить , сможет зафиксировать на флэшку каждую минуту вашего нахождени€ за рулем, а в случае ƒ“ѕ видео можно использовать в качестве доказательства невиновности
Lodebzswark написал(a):
Bigcinema-hd.tv - лучшее место дл€ просмотра любимых фильмов в высоком качестве

—мотреть новинки кино в кинотеатре довольно весело, но заметно комфортнее наслаждатьс€ новинками кинопроката, сид€ дома на диване. „уть ранее, дл€ того чтобы смотреть нормальные фильмы дома, нужно было заказывать диски в магазинах или копировать их у других людей. ¬ наше врем€ лучшим помощником любителей кино считаетс€ интернет и большие онлайн кинотеатры, одним из которых €вл€етс€ сайт bigcinema-hd.tv

Ѕлагодар€ хорошо сделанной мобильной версии онлайн кинотеатра вы сможете смотреть завтра утром 2016 смотреть онлайн не только на стационарном компьютере, но и на телефоне.  ачество воспроизведени€ будет в фоновом режиме подстраиватьс€ под диагональ экрана и стабильность вашего канала в сеть.
ModryzDus написал(a):
—равнительно новым способом получени€ срочных рублЄвых займов считаютс€ онлайн - кредиты и конечно вз€ть займ онлайн , любой из которых вы можете оформить на сайте creditulka.com. Ќа данном портале вы можете быстро и легко оформить за€вку на мелкий кредит и получить требуемую сумму денег на карточку или Webmoney практически сразу.

¬ы можете без вс€ких ограничений использовать портал даже в случае, если у вас нет никакой работы или вы банально испортили собственную историю кредитовани€ и вам отказывают в займах любые банки. ќформить за€вку на кредит на этом ресурсе можно всего за четыре этапа, заполнив простую форму на сайте. ѕосле щелка на кнопку отправки за€вки ваш запрос полетит в дес€тки микрофинансовых организаций, которые сделают собственные предложени€.

–есурс ищет наиболее выгодное из них и предоставл€ет информацию клиентам. Ѕлагодар€ значительному числу подключенных партнеров, преп€тствием дл€ оформлени€ кредита не может стать даже б
Sanvoldob написал(a):
≈сли вам внезапно понадобилась описанна€ услуга как грузоперевозки из  ита€ , то вы можете сразу обращатьс€ за помощью в фирму www.aljayedcargo.ae

–аботники описанной фирмы проанализируют свойства вашего товара, помогут с оформлением пакета таможенных документов, что понадоб€тс€ дл€ растаможки партии. ј после этого логистическа€ фирма поможет вам определитьс€ с наилучшим маршрутом доставки товаров с учетом ведущих параметров перевозки: скорость, максимальный размер партии, цена доставки, гарантии целостности посылки. ѕрокладка маршрута между начальным и конечным пунктами маршрута будет осуществл€тьс€ с учетом всех названных критериев.
NathanVok написал(a):
 урсы фармацевтов и провизоров.

¬се работники сфер фармацевтики и здравоохранени€, особенно зан€тые на работах по производству, хранению и реализации медицинских препаратов, об€зательно должны проходить курсы повышени€ квалификации каждые 5 лет.

Ёто св€зано со многими факторами: изменением лекарств, их форм выпуска, назначением и дозировками, а также с ознакомлением с новыми технологи€ми и возможными изменени€ми в правовой базе фармацевтики. ќб€зательным условием получени€ сертификата фармацевта €вл€етс€ успешна€ сдача экзаменов по окончании обучени€.  урсы фармацевта, как и курсы провизора, дают возможность продолжить работу в этой сфере без претензий со стороны контролирующих органов, которые в об€зательном пор€дке провер€ют все сертификаты при ревизии медицинского учреждени€.

москва и росси€ , включа€ специалистов фармацевтических компаний, могут осуществл€тьс€ как государственными, так и частными центрами по переподготовке кадров, которы
Kolenbyfesom написал(a):
’ороший софт дл€ мобильного и сериалы HD в пределах одного сайта

‘ильмы и зарубежные телесериалы в лучшем разрешении, свежие книги и лучшие заставки на рабочий стол Ч все это вы можете найти, если загл€нете на сайт ste-pashka.ru

∆урналисты-файловики представленного ресурса несколько раз провер€ют программки, размещаемые в данной категории сайта, чтобы тро€ны случайно не попали на любимую машину пользовател€.

Ќа ресурсе вы найдете как свободно распростран€емые утилиты, так и специальные версии коммерческих по, которые были вылечены гиками. ƒорогосто€щие программы дл€ android пока не нуждаютс€ в в подобного рода лечении, даже если вы скачали My Favorite Blues: Soul Collection 2017 года бесплатно : они без особых проблем работают на всех актуальных девайсах. ј вот программы дл€ айфона смогут устанавливать лишь хоз€ева телефонов с jailbreak.
KennropsCror написал(a):
Acheter Cialis Sans Ordonnance Ligne Online Levitra Levitra Otc Naltrexone Brand Cialis Online Cheap Kamagra Uk Kanadian Pharmacy Viagra Samples Elocon No Physician Approval Viagra On Line Con Mastercard Levitra Low Cost 100 Mg Lasik Online No Prescription Diovan Valsartan 40mg Buy Priligy Dapoxetine Online Acheter Viagra A Geneve Buy Vytorin Price Of Kamagra Order Cipro 500 Mg Tablets Who Makes Amoxicillin viagra online prescription Amoxicillin Wat Is It
BradleyAppog написал(a):
Floyd Mayweather vs. Conor McGregor: 'Farce or circus?'

August 26, and will be witnessed in person by roughly 20,000 people, but many more around the world thanks to pay-per-view TV: the megafight between undefeated boxer Floyd Mayweather and MMA icon Conor McGregor.

More about - mcgregor vs mayweather schedule
GregoryTub написал(a):
—айт n-torrents.ru считаетс€ примером попул€рного русско€зычного торрент-форума на котором вы всегда можете найти самые качественные игры, программы дл€ ѕ  и gta 5 пк скачать торрент . Ѕлагодар€ посто€нной работе команды модераторов торрент трекера, на нем нет раздач, которые содержат руткиты и вирусы, так что вы можете попросту не бо€тьс€ за сохранность данных на домашнем ноутбуке.  аждый файл, доступный на портале, получает подробное описание автора, так что пользователи смогут получить детальную информацию о данном контенте, еще до загрузки.

ѕомимо прочего, бесплатный трекер n-torrents может похвастатьс€ огромным количеством уникальных раздач, которых фактически нет на других порталах похожей тематики. ÷енные, но мало попул€рные раздачи поддерживаютс€ командой, а поэтому вы всегда сможете получить доступ к потребовавшемус€ мате
VikreaReids написал(a):
ѕодключение электричества под ключ к частному дому, зданию довольно сложна€ процедура и выполнение ее необходимо поручать только профессионалам.

Ёлектромонтажна€ компани€ Ђ÷ентр Ёнергетических –ешений и »нновацийї надежна€ универсальна€ энергетическа€ организаци€ имеет большой опыт решени€ сложнейших задач присоединени€ к электросет€м жилых домов и коммерческих объектов а так же услуги электроснабжени€ .

—пециалисты компании осуществ€т получение “”, проектирование электроснабжени€, электромонтажные работы и технологическое подключение к электрическим сет€м с гарантией в кратчайшие сроки.
Verkicfiemn написал(a):
ћелкие проблемы с эрекцией, так или иначе, в возрасте старше сорока беспоко€т почти каждого мужика, но мало кто может похвастатьс€ желанием идти к доктору с такой деликатной проблемой! „тобы избежать такого рода унижени€ и быстро решить возникшие непри€тности в постели, вы можете зайти на наш ресурс.

” нас в каталоге есть виагра купить в интернет магазине и еще парочка современных лекарственных средств, направленных на почти моментальное восстановление нормальной эрекции.
DonaldPrict написал(a):
 раткий обзор наиболее интересных MMO игрушек текущего года

¬ приведЄнной ниже статье мы вкратце рассмотрим дл€ вас группу самых новых и попул€рных MMO игр от передовых разработчиков нашей планеты например про браузерные рпг , чтобы вы смогли найти себе игрушку по-духу, котора€ будет помогать вам при€тно проводить не один темный зимний день.

ќбзоры и все о новинках игр ћћќ на сайте - mmostrike.ru
Kerdiaunida написал(a):
¬ какие online игры можно поиграть в текущем году ?

Ћюди, которые в юношеском возрасте безмерно любили €ркие браузерные online игрушки, к тридцати годам нередко отстают от динамичного движени€ рынка и не могут решить, в какие компьютерные игры можно играть сейчас. —егодн€шн€€ стать€ подготовлена дл€ Ђстаричковї, которые внезапно захотели вспомнить молодость и поиграть в модную браузерную игру. ƒавайте обсудим группу самых интересных проектов игр!

аниме онлайн игры , позволит вам уже спуст€ п€ть минут приступить к развитию выбранного персонажа и отправитьс€ на битву с другими живыми геймерам в режиме PvP.
Kennethlal написал(a):
Ќова€ историческа€ эра в экономике и машиностроении началась с созданием первых ƒ¬—, которые стали устанавливать во множество различных машин, в том числе и в мощные трактора.

»менно благодар€ работе надежного двигател€ в наше врем€ вы можете купить в »нтернете цепи гусениц т 170 . —ледующим полезным изобретением дл€ тракторов считаетс€ изобретение гусениц, как пишет сайт trak-130.ru, они позволили в дес€ть раз увеличить предельную проходимость тракторов и положили начало их применению в государствах с не самым хорошим климатом.

» когда на европейских пол€х по€вились первые нормальные трактора, сельское хоз€йство быстро перестало нуждатьс€ в таком большом количестве ручного труда. » потому сотни миллионов граждан освободились и были вынуждены искать новые места дл€ трудоустройства. ¬ большинстве случаев такими местами €вл€лись крупные заводы и фабрики, которые начали массово строить во многих регионах.
IgorcikMED написал(a):
—оветского периода ванны, отлитые из уральского чугуна, всегда могли похвастатьс€ своей прочностью и долговечностью.

» в большом числе современных украинских домов они сто€т и сейчас! Ќо даже этим знаменитым издели€м с течением лет свойственно деградировать и утрачивать свой изначальный лоск: гладка€ эмаль тупо покрываетс€ сеткой трещинок и тускнеет.

  счастью утратившую товарный вид чугунную ванну можно быстро отреставрировать банальным жидким акрилом, подробно указанный метод описан на ресурсе plastall.com.ua/blog/stakril.html . ≈сли восстановлением старой чугунной ванны занимаютс€ профессионалы своего дела, то полученное поделие сможет прослужить вам ещЄ как минимум 20 лет.
Viktrozcop написал(a):
ћы хотим пригласить на наш сайт молодых мужчин, которые желают заказать купить ктотест и похожие лекарства по самой выгодной цене в –унете.

ћы предлагаем люд€м исключительно прошедшие через сертификацию дженерики, производимые на самых лучших фармацевтических заводах ≈вропы.

Ѕлагодар€ минимуму цепочки посредников между производственными лини€ми и покупател€ми, наша аптека продаЄт лекарственные средства дл€ продлени€ полового акта по самым привлекательным ценникам.
TerrEmpawl написал(a):
Acheter Baclofen Cher Viagra Formulazioni A Vendre Clomid En Ligne Propecia Algarve viagra Antibiotic Generic Cephalexin Achat 20mg Levitra En France Kamagra Where To Buy No Prescription Goldshield Propecia En Madrid
ќќ√ "”св≥домлений виб≥р народу"
¬с≥ права захищен≥ © 2012
тел.: 066-580-68-81
—уми, ѕокровська площа, 13