СКІЛЬКИ ПРОТРІБНО ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ, ЩОБ ВИЖИТИ СІЛЬСЬКІЙ БАГАТОДІТНІЙ РОДИНІ, ОБГОВОРЮВАЛИ НА ЗАСІДАННІ В ОБЛАСНОМУ ПРЕС-КЛУБІ

22 січня обласне об᾽єднання громадян  «Усвідомлений вибір народу» висловило свою позицію щодо невідповідності державної допомоги багатодітним родинам і прожитковою потребою цих родин.

 

Ініціюючи дану розмову, організація мала на меті актуальність теми. «Вона очевидна, бо багатодітна родина в сільській місцевості реально залишається в межі бідності, так як державна підтримка не враховує ряд проблем, а саме: необхідність оплачувати  так звані «безкоштовні» послуги в медицині, в освіті, транспортні витрати, постійне підвищення цін на газ і електроенергію, тотальне безробіття в селі, низькі зарплати батьків родин. Існує цілий ряд факторів, які впливають на рівень життєздатності багатодітної родини  в селі», сказала керівник ОО «Усвідомлений вибір народу» Світлана Дронік.

 

Сьогодні в Україні затвержується єдиний показник прожиткового мінімуму. Результати бюджетних досліджень Державного комітету статистики вказують на значні їх розходження в регіонах. Наприклад, у Києві рівень прибутків і споживання на 68-69% вищий  від всеукраїнського, а в областях, як Волинська і Сумська, - на 30% нижчий. Тобто діапазон рівня споживання і рівня прибутків у регіонах коливається з різницею майже удвічі. При використанні єдиного показника прожиткового мінімуму  для визначення права на соціальну допомогу і її розмірів одні області виграють, а інші програють. Деякі наукові працівники висловлюють думку, що вагомим недоліком методики розрахунку прожиткового мінімуму є те, що в ньому не враховуються особливості вартості життя в селі і місті, і було б непогано окремо їх розраховувати.

 

Наступна проблема – це розрахунок прожиткового мінімуму сім’ї. У нас сьогодні об’єктом соціального захисту виступає сім’я. Законодавством право на допомогу визначається, виходячи з рівня доходів сім’ї, а розмір допомог – із врахуванням прожиткового мінімуму в розрахунку на сім’ю. Але методики розрахунку прожиткового мінімуму для сім’ї немає до цього часу. Методологічно буде правильно просто скласти прожиткові мінімуми  членів сім’ї в загальну суму і прийняти це за прожитковий мінімум сім‘ї.

 

І це не повний перелік проблем баготодітної родини.  Яскравим прикладом існуючих проблем багатодітних сімей стали виступи родин та громадських організацій. ООГ «Усвідомлений вибір народу» підготувало пропозиції  до Верховної Ради України. Вони були представлені на розгляд учасників засідання:

 

●  для того, щоб прожитковий мінімум став для переважної частини не розчаруванням, а надією на краще життя, необхідно змінити методологічний підхід до прогнозу макропоказників. В основу розрахунків ВВП та такої його складової, як оплата праці, має бути покладено прожитковий мінімум. Це принципове положення закладає новий методологічний підхід до прогнозування ВВП та вироблення на його основі стратегії соціальної політики на коротко – та довгострокову перспективу. При такому методологічному підході економіка держави спрямовується на підвищення добробуту населення, а економічні служби здійснюють заходи щодо забезпечення зростання ВВП в передбачених параметрах підвищення рівня життя;

●  затверджувати прожитковий мінімум для міського і сільського населення;

●  ввести поняття прожиткового мінімуму в розрахунку на сім’ю;

● у галузевому законодавстві необхідно передбачити визначення юридичного статусу багатодітності, увести соціальні та економічні гарантії залежно від рангів сім’ї: від трьох до п’яти дітей; від шести до дев’яти дітей; від 10 дітей і більше. Тим самим на державному рівні будуть представлені і гарантовані права усіх категорій  багатодітних;

● існує необхідність правового визначення на рівні зі статусом « багатодітна мати», статусу « багатодітний батько» із забезпеченням відповідними пільгами;

● на регіональному та державному рівнях доцільно розробити комплексні програми, спрямовані на популяризацію багатодітної сім’ї;

● слід залучити органи місцевого самоврядування,  місцеві структури державної влади до розповсюдження серед багатодітних родин інформації про вакансії центрів зайнятості з погляду працевлаштування людей віком після 35 років; можливості підвищення кваліфікації або отримання іншої спеціальності; можливості працевлаштування на дотаційне робоче місце.

 

Свою точку зору на ситуацію висловили запрошені на зібрання керiвники головних управлiнь обласної державної адмiнiстрацiї: працi та соцiального захисту населення  - п. А.А Боярко, охорони здоров’я – п. Петро Павлюк,  освiти i науки – п. Iнна Пєсоцька, голова постiйної депутатської комiсiї з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жiнок та соцiального захисту населення Сумської обласної ради п. Ганна Богданова; а також представники громадськості – керівник ГО Центр підтримки і розвитку родини п. Ніна Чернявська, голова представництва Всеукраїнського Комітету захисту дітей у області п.  Надія Наумова (Лебедин), мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу п. Світлана Солоха (Конотопський район).

 

Світлана Дронік висловила надію, що пiдсумки обговорення учасниками «круглого столу» цього кола проблем стануть пiдгрунтям для подальшого напрацювання рекомендацiй громадськостi щодо питань державної допомоги сiльським багатодiтним родинам.

 

Засідання  відбулося  в рамках проекту «Сумський громадський центр правової інформації та консультації для бідних верств населення села, селища, міста – шлях до розвитку демократії в країні», що  впроваджується за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

1 | 2 | 3
ООГ "Усвідомлений вибір народу"
Всі права захищені © 2012
тел.: 066-580-68-81
Суми, Покровська площа, 13